Trobades esportives
Aquesta trobada té com a principal objectiu promocionar la pràctica esportiva des d’una vessant recreativa i lúdica, entenent l’esport com a eix activador de relacions de grup. Estem educant a través de l’esport. Els esports convocats pel matí seran:

Primer i segon: minikorfball, futbol sala, mataconills, miniatletisme i també hi haurà una zona de descans.


Tercer i quart: minibàsquet, minifutbol sala, hoquei herba, mataconills, miniatletisme i també hi haurà una zona de descans.

Cinquè i sisè: minikorfball, futbol terra, colpbol, mataconills, miniatletisme i també hi haurà una zona de descans.